Forretningsorden

Bestyrelsen har lavet en forretninsorden for vores møder samt for selve valgaftenen