Ressource Team

I Borggården har vi et ressource team der mødes en gang i måneden.

Ressource teamet består af vores AKT pædagoger, sprogansvarlige pædagog, leder og souschef.

I ressource teamet drøfter vi de børn vi har en bekymring for og som skal drøftes på vores koordinerings og prioriteringsmøder. Det er også her vi orienterer os omkring de handleplaner de enkelte stuer har lavet og sikrer os, at der sker en progression i arbejdet med dem. 

Per B Leder
Send e-mail mobil 51 23 74 81
Susan M Sprogansvarlig Ressource team
Susanne K Souchef AKT Pædagog
mobil 76 81 98 10
Tina M Pædagog Skattekammeret
telefon 23 67 59 88