Ressource Team

I Borggården har vi et ressource team der mødes en gang i måneden.

Ressource teamet består af vores AKT pædagoger, sprogansvarlige pædagog, leder og souschef.

I ressource teamet drøfter vi de børn vi har en bekymring for og som skal drøftes på vores koordinerings og prioriteringsmøder. Det er også her vi orienterer os omkring de handleplaner de enkelte stuer har lavet og sikrer os, at der sker en progression i arbejdet med dem. 

Susan M Sprogansvarlig Ressource team