Den nye reviderede læreplan

I 2018 vedtog referingen en ny styrket læreplan, hvor vi skal have fokus på vores pædagogiske grundlag for børnenes leg og læring gennem hele dagen. Vejle kommune har valgt at alle pædagoger i løbet af efteråret skal på uddannelse af den nye læreplan, og at den skal været formueleret sommer 2020.

Vi vil lægge de forskellige punkter op på hjemmesiden, hver gang vi er færdige med at arbejde med dem.

Ind til videre henviser vi til vores vision og læringssyn