ICDP

ICDP som tilgang til relationen med børnene:

ICDP står for International Child Develoment Program og er udviklet af den norske psykolog Karsten Hundeide. Vejle kommune har gennem delpolitikken ”Det er for børn” valgt, at alle daginstitutioner skal arbejde målrettet med medarbejdernes relationskompetence, og i den forbindelse har det meste af personalet været på kursus i ICDP. ICDP bygger på tanken om, at al udvikling sker i relationer, altså gennem samspillet mellem mennesker og er dermed en relationspædagogik, som sætter fokus på relationen mellem barnet og den voksne. Gennem metoden kan den voksne blive mere sensitiv og bevidst overfor egne samspilskompetencer. I ICDParbejder vi med 3 samspilstemaer:

Den følelsesmæssige dialog:

  • Vi viser positive følelser, og at vi er glad for barnet.
  • Vi juster os i forhold til barnet og følger dets initiativ.
  • Vi taler med barnet om de ting, det er optaget af, og prøver at få en ”følelsesmæssig præget”samtale i gang.
  • Vi giver ros og anerkendelse til barnet

Den meningsskabende og udvidende dialog:

  • Vi hjælper barnet med at samle sin opmærksomhed sådan, at vi har en fælles oplevelse af ting i omgivelserne.
  • Vi giver mening til barnets oplevelser af omverdenen, ved at beskrive det vi oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme.
  • Vi uddyber og giver forklaring, når vi oplever noget sammen med barnet.

Den regulerende og grænsesættende dialog:

  • Vi hjælper barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for vedkommende på en positiv måde, ved at lede og vise positive alternativer, og ved at planlægge sammen.