Læreplaner

I Borggården arbejder vi alle ud fra læreplanstemaerne: Den sproglige udvikling, den alsidige personlighedsudvikling, den sociale udvikling, den motoriske udvikling, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryk. Alle medarbejdere kan og skal arbejde med alle temaerne. Vi har valgt at have en pædagog, der hver er ansvarlig for et tema, og som derved sikrer, at vi hele tiden har den nyeste viden indenfor området til rådighed i huset.