Læringssyn

Hvad forstår vi ved læring?

Det er individuelt hvordan, hvor hurtigt og gennem hvilke  sanser v i lærer. vi ser barnets læring som en progression, der tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Læring sker, når vi udfordrer barnet, så det får mulighed for at mærke, at det vakler. Vi mener, at barnet lærer gennem både strukturerede og planlagte aktiviteter, samt i de daglige rutiner og gøremål.

For at barnet kan blive tryg i den nye læring og det dermed bliver til en reel kompetence, skaber vi forskelige læringsmiljøer, hvor barnet har mulighed for at øve sig i det nye, det har lært. (Inspireret af James Nottingham)

Læringsmiljøer:

Ved læringsmiljøer forstår vi de muligheder, vi opstiller til børnene, som styrker trivsel og læring for alle børn. det er de fysiske rum, vi skaber til børnene inde som ude, og det er de aktiviteter, vil tilbyder, hvor der kan ske læring, samt hvor de bagefter kan øve sig i den læring de har opnået.

Det kræver at:

 • Vi stiller forskellige læringsmiljøer til rådighed
 • Arbejder med tydelige læringsmål
 • Vi er klare på, hvad vi vil bestemme, og hvad børnene selv bestemmer
 • Vi pirrer børnenes nysgerrighed
 • Vi støtter barnet i dets udvikling
 • De voksne er rollemodeller ved selv at turde prøve noget nyt

Derfor vil vi:

 • Planlægge faglige forløb
 • Arbejde bevidst og målrettet med at bruge de daglige rutiner og gøremål som læringsmuligheder
 • Indrette vores fysiske rammer med barnets læring for øje
 • Vise børnenes nye ting
 • Tilbyde eksperimenterende læring og lege herunder digitale medier
 • Tilrettelægge vores samling, så det afspejler læring
 • Skabe metoder til at arbejde målrettet og systematisk med at udvikle vores praksis og justere dem i forhold til børnene