Pædagogiske principper

- og hvordan vi arbejder med dem:

  Anerkendelse:

  • Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børnene
  • Fordi det er en forudsætning for at barnet føler sig hørt, set og værdifuld, og fordi det skaber en tryg grobund for læring
  • Det gør vi ved, at vi arbejder med de 3 samspilstemaer i ICDP, den følelsesmæssige dialog, den meningsskabende samt udvidende dialog og den regulerende samt grænsesættende dialog
  • Det kan ses, ved at børnene er i udvikling, viser selvværd og at de tør udfordre sig selv.

  Omsorg:

  • Vi viser omsorg for det enkelte barn
  • Fordi det er en forudsætningfor, at baret føler sig tryg og kan være i trivsel
  • Det gør vi ved, at vi møder børnene, der hvor de er i forhold til deres nærmeste zone for udvikling
  • Det kan ses ved, at børnene finder glæde i hverdagen, ved hinanden og ved at de tør afprøve nye ting

  Fordybelse:

  • Vi skaber rammer, der giver børnene mulighed for nærvær og fordybelse
  • Fordi det er en forudsætning for både leg og læring, og for at skabe gode relationer
  • Det gør vi ved, at vi respekterer børnenes leg, giver mulighed for små legegrupper og ved at indrette os med omtanke
  • Det kan ses ved, at børnene kan koncentrere sig, og at de i vores børnemiljøvurderinger giver udtryk for, at der er muligheder for at lege forskellige former for lege.