Temauger

  • Vi har et fælles overordnet tema hele året som kan omhandle en eller flere læreplanstemaer på en gang.
  • Vi arbejder på stuerne og i aldersopdelte grupper  
  • Vi har både fælles arrangementer, arrangementer på tværs af aldersgrupper og på selve stuen
  • Vi arbejder med den alsidige personlighedsudvikling ved at inddrage børnenes ideer til temaerne, og evaluere med dem. Vi er i gang med at afprøve forskellige metoder til, hvordan vi bedst får børnenes erfaringer og viden med videre
  • Under temaarbejdet er vi opmærksomme på de sociale kompetencer, ved at have øje for, hvordan vi skaber rum til at børnene kan samarbejde og det enkelte barn kan deltage
  • Kulturelle udtryksformer, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse vil være mere målrettet specifikke aktiviteter.
  • Vi inddrager digitale medier i vores læreplansarbejde