Forældresamtaler

For at et barn trives bedst muligt er det vigtigt at forældre og pædagoger har et tæt samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden med at skabe de bedste rammer for dit barns udvikling. Disse samtaler holdes i Borggårdens åbningstid go i medarbejderens arbejdstid. Du kan lave aftale i så god tid, at du vil kunne planlægge det med din arbejdsplads eller andet. Vi har nogle faste skemaer samt udviklingsbeskrivelser, som vi tager udgangspunkt i til samtalerne. På skemaet nedenfor kan du læse mere om, hvilke type samtaler vi holder, hvem der deltager og hvilke skemaer vi bruger i hhv. vuggestuen og Alferne.

Du vil altid kunne gå til en af medarbejderne og høre om de små ting i hverdagen, og du kan via vores billeder og dokumentation følge med i vores hverdag.