Syge børn og lidt om panodil og lign.

  Småbørn i dagpleje og daginstitutioner bliver ofte syge, specielt i vinterhalvåret. Det er helt normalt, at små børn hyppigt får infektioner, men det er samtidig vigtigt, at de får lov at blive ordentlig raske, inden de kommer af sted i institutionen igen.

  Hvis et barn møder i daginstitution/dagpleje uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft en større risiko for at pådrage sig en anden sygdom, og barnet vil samtidigt kunne smitte de andre børn. Der gælder følgende retningslinjer: Syge børn må ikke modtages i institutionen. Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter. (se vejledning fra Sundhedsstyrelsen) Barnet er rask, når det kan deltage i de daglige aktiviteter uden at kræve særlig pasning.

  Specielt vedr. Panodil ( Pamol, Pinex, Paracetamol ) gælder:

  Panodil er smertestillende medicin, der kun skal gives, hvis barnet har smerter, og kun når man er sikker på, hvor barnet har ondt (f.eks. ørerne). Man bør være meget tilbageholdende med smertestillende medicin til børn, da det kan sløre symptomer på alvorlig sygdom, og der er risiko for overdosering.

  Børn under 2 år bør principielt kun gives smertestillende medicin efter aftale med læge. Panodil kan nedsætte temperaturen og kortvarigt medføre, at barnet får det bedre.

  Det kan friste forældre til at sende børnene for tidligt af sted i pasning. Når virkningen af Panodil svinder, bliver børnene igen sløje og utilpasse og må alligevel hentes hjem. Derfor skal børn ikke i daginstitution/dagpleje lige efter at de har fået Panodil.

  Hvis de er så påvirkede, at de har brug for smertestillende medicin, skal de blive hjemme.

  Vi informerer jer via opslag, hvis vi har en epidemi eller sygdom i huset.

  Hvis I er i tvivl om, hvornår Jeres barn må komme i daginstitution efter sygdom, så kan i finde mange gode oplysninger på Sundhedsplejerskens hjemmeside. Eller i hæftet omkring "Smitsomme sygdomme Børn" som sundhedsstyrelsen har udgivet.

  Smitsomme sygdomme hos børn