Struktur

Vi har en vuggestue, Alferne med børn i alderen 0-2 år, 1 buffergruppe Dragerne for de nye 3-årige, 3 aldersintegrerede stuer Guldtårnet, Skattekammeret og Riddersalen med børn i alderen 3-6 år, samt vores minigruppe Tårnkammeret med børn fra 3-6 år, der har behov for ekstra støtte.

Normeringen på stuerne:

  • Alferne: 24 børn, 4 pædagoger, 2 medhjælpere
  • Dragerne: mellem 9-12 børn 1 pædagog, 1 medhjælper, 1 fleksmedhjælper
  • Guldtårnet: mellem 22-26 børn 2 pædagoger, 1 medhjælper / studerende
  • Skattekammeret: mellem 22-26 børn 2 pædagoger, 1 medhjælper / studerende
  • Riddersalen: mellem 22-26 børn 2 pædagoger, 1 medhjælper / studerende
  • Tårnkammeret 6 børn 2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent

Det første tal er i forhold til vores grundnormering, det andet tal indikerer maks. antallet af børn på stue. da der pt. er mange børn i Børkop, kan det dog ske, at vi overstiger det forventede maks. tal.

Alferne:

Alferne fungerer som en stor stue, hvor pædagogerne og medhjælperne arbejder i et team omkring børnene. Det gør dem bedre rustet til at imødekomme hele børnegruppens behov og gør dem mere fleksible over en hel dag.

De aldersintegrerede stuer Guldtårnet, Skattekammeret og Riddersalen:

Her er børnene fra de er ca. 3 til de skal i skole. Fordelingen af børnene hertil vil ske ud fra den eksisterende børnegruppe, hvor vi f.eks. ser på både eksisterende og kommende legerelationer. I forhold til søskende er det i samarbejde med forældrene en individuel vurdering, hvorvidt de skal på samme stue eller ej. Den endelige beslutning ligger dog hos ledelsen.

Formålet med buffergruppen Dragerne:

Ved at have Dragerne som buffergruppe har vi mulighed for at holde børnetallet i både vuggestuen og børnehavegrupperne nede, da vi kan have børn fra 2½ og op til næsten 4 år på denne stue. Dragerne er ikke åben hele året, men den åbner, når vuggestuen har over 24 børn, eller børnehavegrupperne er ved at være fyldt op. Dragerne vil hele tiden vil kunne sluse børn ud på de andre stuer, indtil alle stuer er fyldt op.

Ved at have en buffergruppe kan vi hele tiden være fleksible med, hvor mange børn, der er på de andre stuer, og når den er åben kan vi tage individuelle hensyn til de børn, der har brug for en langsom tilvænning til børnehavelivet. Dragerne er ikke bemandet hele dagen, og børnene vil derfor være på de andre grupper i ydertimerne, hvor de vil være sammen med de andre børn og voksne. Her vil vi som udgangspunkt søge, at de bliver sluset ud til de stuer, hvor de har deres senere tilhørsforhold. De vil desuden deltage i fælles aktiviteter og dermed lære husets rytme og dagligdag at kende. Vi sikrer, at der også er god kommunikation til de forældre, der kommer udenfor Dragernes åbningstid. Der vil være forskel på, hvor længe børnene er hos Dragerne. Nogle vil gå her 1-2 måneder, men alle vil blive rykket videre senere, indtil alle stuer er blevet fyldt op, derefter kan der være børn, der vil være på Dragerne i længere tid

Samarbejdet med dagplejerne:

Vi har i en længere periode arbejdet sammen med områdets dagplejer, som hver mandag har mulighed for at besøge os med deres børn. Dette giver en god overgang for det enkelte barn, da det har mulighed for at lære sin nye børnehave at kende. Besøgene vil foregå på Dragerne, da der her er god plads, og nogle af børnene starter her.