Tilsyn 2016

Vejle kommune dagtilbud fører hvert andet år tilsyn med institutionerne. Du kan læse i afrapporteringen, hvad vi skal Borggården arbejde videre med her i Borggården