Vision, kerneopgave og det faglige samabejde omkring børnene

Borggårdens Værdigrundlag

I Borggården arbejder vi målrettet med at udvikle Borggårdens vision for børnene samt værdigrundlag, så vi sikrer, at vi arbejder ud fra Vejle kommunes mål om at tilbyde højkvalitets dagtilbud.

Borggårdens vision for børnene:

                                     "Lærende børn med en legende tilgang til livet"

Borggårdens kerneopgave:

Vores kerneopgave er den overordnede opgave, vi som institution har for at skabe værdi for børn og forældre. Når vi har fokus på en fælles kerneopgave, så styrker vi en fælles forståelse af, hvad det er, vi skal udrette sammen, og vi opbygger et mere præcist fagligt sprog, som vi kan bruge til at udvikle gode fælles arbejdsmetoder

Vores definition på vores kerneopgave:

"I Borggården udvikler vi det enkelte barns kompetencer i en faglig og tryg atmosfære"

Vi har nedskrevet nogle kompetencer, som vi gerne vil have kendetegner børn der har gået i Borggården, og vi har delt dem op i 3 underpunkter:

Barnet i sig selv:

 • Tror på sig selv og egne evner
 • Har viden omkring det følelser
 • Tror på det kan
 • Har mod på at afprøve nye ting og komme ud at vakle

Barnet med andre:

 • Udviser empati
 • Kan behovsudsætte
 • Har indsigt i andre ved at have selvindsigt
 • Kan samarbejde
 • Kan indgå i dialog og udtrykke følelser

Barnet i verden

 • Er undrende og nysgerrig
 • Har en kritisk tilgang
 • Tør være opsøgende
 • Er realistisk
 • Har en sund dømmekraft
 • Er bevidst om sundhed og miljø

Det faglige samarbejde omkring børnene:

Vores arbejde med børnene er præget af et tæt samarbejde mellem det faglige personale. For at skabe yderligere fokus på vores fælles arbejdsmetoder, vores arbejdsfællesskab og hvordan vi ser en sammenhæng mellem os, har vi valgt at definere vores sammenhængskraft. For at skabe større forståelse for, hvorfor andre handler, som de gør og hvor vi er forskellige, har vi desuden set på, hvordan vores individuelle kompetencer kan blive en styrke. Dette kalder vi for vores Forskellighedskraft.

Sammenhængskraft:

 • Vi viser begejstring for vores arbejde
 • I vores indbyrdes samvær bruger vi humor, yder omsorg og kærer os om hinanden
 • Vi arbejder med at skabe rammer for, at alle oplever sig som en inkluderet del af fællesskabet
 • Ved at lave fælles aktiviteter på tværes af huset, styrkes de faglige relationer og dermed samhørigheden
 • Vi tror på, at vi gennem samarbejde på tværes af stuerne, ved vidensdeling og ved evaluering af vores praksis, er vi med til at forpligtige os til og udvikle det faglige læringsmiljø

Forskellighedskraft:

 • Vi ser det som en styrke, at alle bringer noget unikt ind i fællesskabet, i form af kulturelle forskelligheder, individuelle styrker og kompetencer
 • Vi tror på, at alle er værdifulde, at vi kan bruge hinanden, at vi kan bruge hinanden til at spejle os i, og at vi derved for lyst til at udfordre os sig
 • Ved at give plads til forskellighed og ved at have en anerkendende tilgang til hinanden, styrker vi den enkeltes selvværd og åbner for tolerance og empati