De fysiske rammer

I Borggården har vi det seneste år haft fokus på, hvordan vi udnytter de fysiske rammer, ude som inde, bedst muligt, således vi kan skabe de bedste rammer for børnenes muligheder for leg, ro og fordybelse.

Indendørs

Vi har stuer der er indrettet med små hyggekroge, hvor børnene kan lege i små grupper. Vi har også mulighed for, at åbne op mellem stuerne, så børnene kan danne relationer med de børn der går på de andre stuer.

Vi har et lille motorik rum, der kan bruges til at lege og tumle i.  

Udenfor

Som barn i Borggården er natur og udeliv en stor del af det at gå hos os. Vi har en legeplads med masser af træer og buske, der giver mulighed for gemmelege og gå på opdagelse og undres over dyre- og planteliv. Vi vil gerne tilstræbe at børnene opnår en viden, forståelse og selvindsigt, for verden, dyre- og plantelivet og oplever at udelivet kan have en positiv effekt på deres trivsel.

Vi har lækre udendørs faciliteter der kan styrke børnene motorisk og samtidig skabe masser af små oaser, hvor børnene uforstyrret kan lege. Vi har en legeplads der er inddelt i zoner, så små grupper af børn kan lege, uden at blive forstyrret af de andre børn og altid med en nærværende voksen der kan igangsætte aktiviteter eller observere legen.

Borggårdens legeplads består blandt andet af arealer med gynger, sandkasser, en bålhytte, en cykelbane, en fodboldbane og andre legeredskaber. Der er buske og træer og en masse muligheder for gode gemme/lege steder.

Nærmiljøet

I Borggården ønsker vi at knytte stærke bånd til det omkringliggende samfund. Dette gør vi ved at etablere besøg på plejecenteret, vi går ture i byen hvor vi taler om de butikker der er i byen, vi besøger Møllen, et lokalt museum, vi arrangerer besøg på forældre arbejdspladser i nærområdet og hvert år til jul arrangerer vi en juletræsfest på torvet.

 Vi har også 1 frivillig ”bedste” der kommer forbi og spiller spil, hygger og læser med børnene.

Vi ønsker på sigt at etablere et stærkt samarbejde med det lokale foreningsliv, for på den måde at introducere, især vores ældste børn, til gode og sunde fritidsaktiviteter.

Ude