Forældrebestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og medlemmer

Forældrebestyrelsen

 • Bestyrelsen er sammensat således:

  • Borggårdens leder – sekretærfunktion, souschef er stedfortræder for lederen
  • 4 forældrerepræsentanter valgt i lige år
  • 3 forældrerepræsentanter valgt i ulige
  • 1 forældresuppleanter valg hvert år
  • 1 medarbejderrepræsentant valgt i ulige år
 • Forældrebestyrelsens opgaver og indflydelse

  • Principper for det pædagogiske arbejde i institutionen/dagplejen
  • Principper for institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole
  • Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
  • Principper for børnehavens budget vedr. de børnerelaterede konti
  • Principper for børnehavens samarbejde med lokalsamfundet
  • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fast personale og leder
  • Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan
Heidi Sejer Jakobsen Formand Mor til Smilla
Send e-mail telefon 76 81 37 00
Camilla Louise Larsen Bestyrelsesmedlem Mor til Matilde
Send e-mail mobil 26 22 52 36
Maja Bendix Rasmussen Bestyrelsesmedlem Mor til Walter
Send e-mail