Forældrebestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og medlemmer

Forældrebestyrelsen

 • Bestyrelsen er sammensat således:

  • Borggårdens leder – sekretærfunktion, souschef er stedfortræder for lederen
  • 4 forældrerepræsentanter valgt i lige år
  • 3 forældrerepræsentanter valgt i ulige
  • 1 forældresuppleanter valg hvert år
  • 1 medarbejderrepræsentant valgt i ulige år
 • Forældrebestyrelsens opgaver og indflydelse

  • Principper for det pædagogiske arbejde i institutionen/dagplejen
  • Principper for institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole
  • Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
  • Principper for børnehavens budget vedr. de børnerelaterede konti
  • Principper for børnehavens samarbejde med lokalsamfundet
  • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fast personale og leder
  • Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan
Louise Skott Jensen Formand Mor til Viggo og Noah
Send e-mail mobil 27 25 09 12
Bjarne Jespersen Næstformand Far til Sebastian
Send e-mail
Henrik Dalgas Madsen Bestyrelsesmedlem Far til Ditte
Send e-mail
Johanne Bramming Vinter Bestyrelsesmedlem Mor til Lukas og Alfred
Send e-mail
Heidi Frøslev Bestyrelsesmedlem Mor til Hjalde
Send e-mail
Linda Esbensen Bestyrelsesmedlem Mor til Mai
Send e-mail
Sofie S Pædagog Guldtårnet
mobil 23 67 59 84
Lene Pagh Leder
Send e-mail telefon 76 81 98 10 mobil 51 23 74 81
Bente S. Thiemer Pædagogisk leder
Send e-mail telefon 61 24 57 76