Forældrebestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og medlemmer

Forældrebestyrelsen

 • Bestyrelsen er sammensat således:

  • Borggårdens leder – sekretærfunktion, souschef er stedfortræder for lederen
  • 4 forældrerepræsentanter valgt i lige år
  • 3 forældrerepræsentanter valgt i ulige
  • 1 forældresuppleanter valg hvert år
  • 1 medarbejderrepræsentant valgt i ulige år
 • Forældrebestyrelsens opgaver og indflydelse

  • Principper for det pædagogiske arbejde i institutionen/dagplejen
  • Principper for institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole
  • Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
  • Principper for børnehavens budget vedr. de børnerelaterede konti
  • Principper for børnehavens samarbejde med lokalsamfundet
  • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fast personale og leder
  • Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan
Louise Skott Jensen Formand Mor til Viggo og Noah
Send e-mail mobil 27 25 09 12
Bjarne Jespersen Næstformand Far til Sebastian
Send e-mail
Camilla Louise Larsen Bestyrelsesmedlem Mor til Matilde
Send e-mail
Maja Bendix Rasmussen Bestyrelsesmedlem Mor til Walter
Send e-mail
Heidi Sejer Jakobsen Bestyrelsesmedlem Mor til Smilla
Send e-mail
Henrik Dalgas Madsen Bestyrelsesmedlem Far til Ditte
Send e-mail
Johanne Bramming Vinter Bestyrelsesmedlem Mor til Lukas og Alfred
Send e-mail
Heidi Frøslev Suppleant Mor til Hjalde
Send e-mail
Linda Esbensen Suppleant Mor til Mai
Send e-mail