Referater fra forældrebestyrelsesmøde

Referater

 • Referat d. 27.10.22

  Forældrebestyrelsesmøde Torsdag d. 27.10.22 i Borggården fra 17:00 - 19:00

  Referent: Per Birch

  Afbud: Heidi og Camilla

  1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

  2. Opfølgning fra sidste møde: Julemand og fællesspisning
  Konklusioner • Fællesspisning planlægges i foråret
  • Louise spørger sin far om han vil være julemand. Opfølgning: det vil han gerne

  3. Nyt fra Borggården vedrørende: Budget, børnetal, ansættelse, afgang, sygdom mv.
  • Kommer ud med et midndre overskud i år på ca 100.00
  • Mange børn i vuggestuen også i 2023, storebørns gruppen bliver på ca 30 børn til august 2023
  • Ny personalefordeling fra august 2023, meldes snarest ud til personale og forældre
  • Vi mister pengene fra vores 1000 dages pulje i 2023, vores budget er rettet til efter dette og der skal ikke afskediges personaler.
  • Anders fortsætter på Skattekammeret frem til maj 2023 og Sofie tilbydes en stilling
  • Sygefravær stadigt i den høje ende, bestyrelsen spurgte ind til trivsel og støj, dette bliver fokus områder i 2023 i vores TRIO/MED udvalg.
  • Susanne og Per er i gang med observationer på stuerne. Handler om at højne vores faglighed og give sparring omkring:
  • Organisering og struktur
  • Børnenes deltagelse og medlæring
  • Hverdagens rutiner og ned i tempo
  • Overgange og ventetider
  • Det sproglige miljø

  4. Nyt fra forældrebestyrelsen
  • Intet nyt


  5. Nye politikker, Retningslinjer for børns sygdom og fremmøde i borggården samt input til arbejdet med onboarding af nye medarbejdere og rød, gul, grøn dag
  • Vigtigt når der mangler mange en dag, at vi stadig har fokus på omsorg for børnene og deres trivsel samt modtagelse af børn/forældre
  • Fokus på kommunikation med forældre til nye medarbejdere


  6. Kommende nyhedsbrev
  • Info omkring kommende struktur ændringer

  7. Evt.
  • Intet under dette punkt