Tårnkammeret

Minigruppen er et visitationstilbud til børn mellem 3-6 års alderen med særlige udfordringer. Vi har stærk fokus på faste og trygge rammer, genkendelighed og stuktur.

Formålet med minigruppen er at så vidt muligt at inkludere børnene ud fra deres enkelte behov. Vi arbejder direkte ud fra børnene enkelte udfordringer og ressourcer. 

Minigruppen Tårnkammeret, har kapacitet til 8 børn, hvor vi tilbyder forebyggende og støttende indsatser til børn med særlige behov. Et af nøgleordene for minigruppen, er overskuelighed, hvor især den fysiske indretning har stor betydning. Vi har ansat 2 pædagoger, en pædagogisk assistent samt en erfaren medhjælper og denne normering gør, at vi kan støtte, guide og vejlede således at vi kan tilrettelægge en specialpædagogisk indsats til gavn for det enkelte barn. 

Tårnkammeret

 • Forældre samarbejdet

  I Borggården vægter vi forældre samarbejdet højt, derfor har vi udover de daglig dialoger, også en række samtaler vi tilbyder.

  Læs mere om vores forældre bestyrelse.

   

 • Tværfagligt samarbejde

  Vi arbejder tværfaglig sammen med blandt andet psykologer, ergoterapeuter, tale-høre konsulenter og fysioterapeuter mm.

  Vi modtager jævnligt sparring og supervision og den daglige sparring varetages af vores AKT uddannede souschef. 

Kristina E Pædagog Tårnkammeret
mobil 23 67 59 38
Dennis J Pædagogmedhjælper Tårnkammeret
mobil 23 67 59 38
Mette C Pædagogisk Assistent Tårnkammeret
mobil 23 67 59 38
Simona S Pædagog Tårnkammeret
telefon 23 67 59 38