Sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

I Borggården har vi stor fokus på den sproglige udvikling og de nære relationers betydning, for udvikling af kommunikationen. Når vi snakker sprog og kommunikation, dækker det over både det verbale (det vi siger) og det nonverbale (øjenkontakt, gestik, pege, mimik og kropssprog). Kommunikative strategier er også en del af den sproglige udvikling. Det handler om evnen til at give udtryk for følelser, behov og ønsker, på en måde, der er effektiv og socialt tilpasset i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil.

Sprogpædagog

I Borggården har vi en sprogpædagog, der udelukkende arbejder med sprog. Det er bl.a. sprogtest, sprogtrappen og hit med lyden samt sparring med de enkelte stuer.