Vision og Kerneopgaven

Kerneopgaven: "I Borggården udvikler vi det enkelte barns kompetencer, i en faglig og tryg atmosfære”

”Lærende børn, med en legende tilgang til livet”

Vi er nærværende, omsorgsfulde og autentiske voksne – hvilket vil sige når vi er hos børnene, får de vores opmærksomhed og vi er tydelige i vores intentioner med dem. Er barnet ked af det, trøster vi barnet og er barnet frustreret eller vred, hjælper vi det med at rumme følelserne og opnå balance igen.
Vi bestræber os på, at skabe en tryg, genkendelig og forudsigelig hverdag, med kendte voksne omkring barnet. Vi tror på, at det er med til at skabe tryghed hos det enkelte barn og give det de bedste muligheder for, trivsel, udvikling og læring.

Ude på legepladsen