Natur og Udeliv

Som barn i Borggården er natur og udeliv en stor del af det at gå hos os

Vi har en legeplads med masser af træer og buske, der giver mulighed for gemmelege og gå på opdagelse og undres over dyre- og planteliv.

Vi vil gerne tilstræbe at børnene opnår en viden, forståelse og selvindsigt, for verden, dyre- og plantelivet og oplever at udelivet kan have en positiv effekt på deres trivsel. For nogle børn kan uderummet dog også virke stort og uoverskueligt, derfor har vi delt vores legeplads ind i mindre områder, dels for at gøre områderne overskuelige, men også for at fremme barnets evne til at fordybe sig.

Mange af vores indendørs aktiviteter kan med fordel henlægges udenfor, det kan væres spisesituationer, samling, tegne/male osv. At placere aktiviteter udenfor kan være med til at give ro og sænke barnets stressniveau.

I Borggården leger, eksperimenterer, undersøger, sanser og analyserer vi de ting vi støder på. Det er ikke så vigtigt, at vi når et endeligt resultat, men mere at være nysgerrig og undersøgende på verden omkring os.