Forældresamarbejde

Sammen kan vi gøre en forskel - det gode forældresamarbejde.

Forældre er de vigtigste aktører i barnets liv og derfor er de også vigtige samarbejdspartnere, der kan bidrage med unik viden, om netop deres barn.

Forældre er forskellige og derfor skal tilgangen til samarbejdet også være individuelt. Institutionens rolle ift. Barnets læring, kan f.eks. være at give sparring til forældrene omkring forskellige problemstillinger og om hvordan de kan understøtte barnets læring. Både forældre og institution har et ansvar for, at samarbejdet lykkes.

Hvordan ser det så ud i praksis hos os?

Allerede inden barnet starter hos os, inviterer vi på besøg og en snak omkring forventninger, både ift. Hvad de kan forvente af os, men også hvad vi har af forventninger til dem. Vores forventninger handler i høj grad om kommunikation, hvordan forældrene støtter op omkring barnets læring samt involvering i Borggården.

Et af de vigtigste møder med forældrene, er når de afleverer og henter deres barn. Her har vi gode muligheder for, at skabe en god relation og opbygge tillid. Det betyder, at vi hilser pænt på både barn og forældre samt vi giver os tid til at lytte, hvis forældre eller barn har noget på hjertet.

Vi har et højt informations niveau og tilstræber, at forældrene har den nødvendige information og dette sker primært via Aula. Det er vigtigt for os, at forældrene altid har mulighed for, at komme til os, med store eller små problemstillinger og vi tager ansvar for, at vores kommunikation lykkes. Nogle gange kan et barn have brug for en ekstra indsats og her har vi mulighed for at etablere en række fora, hvor forældrene er en naturlig medspiller, i at løse udfordringen. Her kan de også modtage sparring og vejledning der understøtter barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Forældrenes direkte indflydelse hos os, udøves gennem vores forældre bestyrelse. Deres interesse og engagement er med til at understøtte og videreudvikle Borggården og de er både med til at bakke op om arrangementer, lave hørringssvar til politiske forslag og udarbejde principper. Vi bruger Hjerne og Hjertet, hvor dialog profilen er et vigtigt redskab i forældresamtalen.